اطلاعیه مهم تمدید انتخاب واحد

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند به دلیل اشکال فنی پیش آمده در سایت و تقاضای تعدادی از دانشجویان انتخاب واحد تا پایان روز دوشنبه دوم مهرماه تمدید گردید.

کلیه کلاسها از هفته جاری برگزار میگردند حضور کلیه دانشجویان الزامی است.

کلیه غیبتها به دلیل عدم انتخاب واحد غیرموجه محسوب میگردد و دانشجویان موظف هستند تا زمان ثبت نهایی واحدهای ترم جاری در کلاسهای مربوطه شرکت نمایند.

دانشجویان عزیز می بایست قبل از انتخاب واحد بدهی قبلی و شهریه ثابت را پرداخت نمایند.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت