پذیرش دانشجو بدون کنکور

 

 

موسسه آموزش عالی کرمان

پذیرش دانشجو بدون کنکور

 

گروه تحصیلی کد رشته محل عنوان رشته شهریه ثابت(تومان)
علوم ریاضی و فنی ۱۷۹۷۴ مهندسی برق ۶۴۱۳۰۰
علوم ریاضی و فنی ۱۷۹۷۵ مهندسی عمران ۶۴۱۳۰۰
علوم ریاضی و فنی ۱۷۹۷۶ مهندسی کامپیوتر ۶۴۱۳۰۰
علوم ریاضی و فنی ۱۷۹۷۷ مهندسی معماری ۶۴۱۳۰۰
علوم ریاضی و فنی ۱۷۹۷۸ مهندسی مکانیک ۶۴۱۳۰۰
علوم ریاضی و فنی ۲۹۲۰۶ مهندسی ایمنی صنعتی ۶۴۱۳۰۰
علوم تجربی ۱۷۹۷۹ علوم و مهندسی باغبانی ۶۴۱۳۰۰
علوم انسانی ۱۷۹۸۰ حسابداری ۵۱۴۸۰۰
علوم انسانی ۱۷۹۸۱ حقوق ۵۱۴۸۰۰
علوم انسانی ۱۷۹۸۲ روانشناسی ۵۱۴۸۰۰
علوم انسانی ۱۷۹۸۳ علوم ورزشی ۵۱۴۸۰۰
علوم انسانی ۱۷۹۸۴ کاردانی امور بانکی ۵۱۴۸۰۰
علوم انسانی ۲۹۲۰۸ گردشگری ۵۱۴۸۰۰
علوم انسانی ۲۹۲۰۷ کاردانی علوم ورزشی ۵۱۴۸۰۰
زبان های خارجی ۱۷۹۸۵ آموزش زبان انگلیسی ۵۱۴۸۰۰
زبان های خارجی ۱۷۹۸۶ زبان و ادبیات انگلیسی ۵۱۴۸۰۰
زبان های خارجی ۱۷۹۸۷          مترجمی زبان انگلیسی ۵۱۴۸۰۰

 

شهریه واحدهای درسی متعاقبا اعلام می گردد 

مدارک مورد نیاز: مدرک پیش دانشگاهی، دیپلم،  تصویر شناسنامه، تصویر کارت ملی، یک قطعه عکس

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت