اعلام کدرشته های ثبت نام بدون آزمون موسسه آموزش عالی کرمان

اعلام کدرشته های ثبت نام بدون آزمون موسسه آموزش عالی کرمان

اعلام کدرشته های ثبت نام بدون آزمون موسسه آموزش عالی کرمان

آزمون سراسری:

۱۶۲۹۹: مهندسی ایمنی صنعتی(HSE)                              ۱۶۳۱۳: آموزش زبان انگلیسی             ۱۶۳۰۷: حقوق

۱۶۳۰۰: مهندسی برق                                                       ۱۶۳۱۵: مترجمی زبان انگلیسی           ۱۶۳۱۱: کاردانی اموربانکی

۱۶۳۰۴: مهندسی مکانیک                                                 ۱۶۳۰۶: حسابداری                               ۱۶۳۱۲: کاردانی علوم ورزشی

۱۶۳۰۱: مهندسی عمران                                                   ۱۶۳۰۸: روانشناسی

۱۶۳۰۲: مهندسی کامپیوتر                                              ۱۶۳۱۰: گردشگری

۱۶۳۰۳: مهندسی معماری                                                ۱۶۳۱۴: زبان و ادبیات انگلیسی

۱۶۳۰۵: علوم مهندسی باغبانی                                       ۱۶۳۰۹:علوم ورزشی

 

کاردانی پیوسته:

۲۴۰۲: کاردانی نرم افزار                                          ۲۹۴۰: کاردانی ساخت و تولید                ۳۲۳۱: کاردانی مکانیک

۴۵۸۶: کاردانی معماری                                            ۵۴۳۸: کاردانی حسابداری                       ۳۴۳۰: کاردانی جوشکاری

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت