تخفیف شهریه دانشجویان خوش حساب

تخفیف شهریه دانشجویان خوش حساب

به دانشجویان خوش حسابی که شهریه ثابت و متغیر خود را یکجا در زمان انتخاب واحد پرداخت نمایند تخفیف شهریه داده خواهد شد:

دانشجویان کارشناسی ارشد : یکصد و ده هزار تومان تخفیف

دانشجویان کاردانی و کارشناسی : شصت و پنج هزار تومان تخفیف

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت