زمانبندی نیمسال اول ۹۹-۹۸

ثبت نام و انتخاب واحد ( براساس زمانبندی رشته ها ) : ۱۳۹۸/۰۶/۱۶   لغایت  ۱۳۹۸/۰۶/۲۰

شروع کلاسها : شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

حذف و اضافه : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷  لغایت ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

انتخاب واحد با تاخیر با اخذ جریمه :۱۳۹۸/۰۶/۳۰  لغایت   ۱۳۹۸/۰۷/۰۲

حذف اضطراری ( یک درس نظری) : ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ لغایت ۱۳۹۸/۰۹/۲۸

پایان کلاسها : ۱۳۹۸/۱۰/۱۲

امتحانات : ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ لغایت ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

 

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت