پیش ثبت نام ترم تابستان

پیش ثبت نام ترم تابستان

دانشجویان گرامی جهت برگزاری کلاس در ترم تابستان تا مهلت روز ۱۵ تیرماه.
دروس پیشنهادی خود را کتبا به اداره آموزش ارائه دهند.
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت