اخبار و اطلاعیه های امور مالی

پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد بدون کنکور (سوابق تحصیلی) موسسه آموزش عالی کرمان (کیمیا) سال تحصیلی 1399 ثبت نام در سایت www.sanjesh.org کد رشته رشته 13371 آموزش زبان انگلیسی 13472 مترجمی زبان انگلیسی 14717 حسابداری 16420 مدیریت کسب و کار - مالی 24317 مهندسی اقتصاد کشاورزی...

بیستر بخوانید

کارشناسی ارشد (به ریال) آموزش زبان انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی : شهریه ثابت : 8304725 ریال     شهریه متغیر : 17615880 ریال مهندسی عمران ( ژئوتکنیک ، راه و...

بیستر بخوانید