برگزاری آزمون سراسری زبان MSRT

برگزاری آزمون سراسری زبان MSRT

 

آزمون سراسری MSRT روز جمعه اول تیرماه با بیش از دویست و شصت نفر داوطلب، در محلموسسه آموزش عالی کرمان برگزار گردید.
لازم به ذکر است این موسسه تنها مجری برگزاری آزمون مذکور در جنوب شرق ایران است و هرماه میزبان داوطلبان زیادی از استانهای همجوار میباشد.
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت