تحصیلات تکمیلی

مراحل تهیه پروپزال

 1. تهیه فرم پیشنهادی موضوع پایان نامه
 2. تکمیل فرم پروپزال طبق فرمت با تایید استاد راهنما
 3. تاییدیه مدیر گروه
 4. ثبت و گرفتن تاییدیه عدم تکرار موضوع از ایران داک (Irandoc)
 5. تحویل اصل پروپزال به آموزش و تصویر آن به استاد راهنما, بخش مربوطه و دانشجو

 

مراحل تهیه پایان نامه

 1. به فرمت در آوردن پایان نامه زیر نظر استاد راهنما
 2. نوشتن و پرینت یک نسخه پایان نامه زیر نظر استاد راهنما
 3. چک شدن فرمت پایان نامه توسط تحصیلات تکمیلی
 4. تکمیل فرم درخواست دفاع
 5. تعیین تاریخ دفاع و داوران توسط رئیس بخش ( تاریخ دفاع حداقل دو هفته بعد از تحویل پایان نامه)
 6. تحویل پایان نامه به داوران
 7. تهیه صورت جلسه دفاع
 8. بررسی اصلاحات پیشنهادی در پایان نامه توسط استاد راهنما / داور
 9. تهیه یک نسخه کامل پایان نامه جهت چک شدن فرمت پایان نامه توسط تحصیلات تکمیلی
 10. ثبت پایان نامه در ایران داک (Irandoc)
 11. تهیه یک نسخه لوح فشرده از پایان نامه برای ارائه به کتابخانه
 12. تهیه حداقل ۳ نسخه از پایان نامه برای کتابخانه, استاد راهنما , استاد مشاور و …

 

تایید شده در شورای پژوهشی موسسه آموزش عالی کرمان در تایخ مرداد ۱۳۹۷

اخبار و اطلاعیه ها