معرفی رییس موسسه

رزومه رئیس موسسه(محمدداستانپور)

براساس ماده ۱۳ اساسنامه رئیس مؤسسه نماینده قانونی مؤسسه در مجامع و مراجع حقیقی و حقوقی است که از میان اعضای هیأت علمی معمولاً استادیار به بالا و به پیشنهاد هیأت امنا و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و با حکم رئیس هیأت امنا برای مدت چهارسال منصوب میشود. انتصاب مجدد ایشان با تأیید وزیر علوم بلامانع است. رئیس مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی کرمان یکی از استادان (professor) متخصص مجرب با بیش از ۳۰ سال سنوات خدمات آموزشی، پژوهشی و مدیریتی انتخاب شده اند. ایشان از بنیان گذاران این مؤسسه هستند که چندین سال است به منظوره خدمات بیشتر به تقاضای خود بازنشسته شده و بطور تمام وقت خود را وقف رشد ، تعالی و استعلای آموزش عالی نموده اند. رزومه این فریخته بشرح زیر خلاصه میباشد:

لیسانس زمین شناسی رتبه اول دانشگاه اصفهان

فوق لیسانس زمین شناسی دانشگاه ایالتی میشیگان آمریکا، پایان نامه زمین شناسی چاههای نفت میشیگان

دکترای زمین شناسی دانشگاه بریستول انگلستان، رساله دکترای زمین شناسی کرمان

تألیفات

کتاب زمین شناسی تاریخی چاپ اول، دوم، سوم و چهارم

کتاب زمین لرزه و زلزله خیزی کرمان

کتاب دیرینه شناسی بی مهرگان چاپ اول و دوم، سوم

کتاب دیرینه شناسی میکروفسیلها چاپ اول و دوم

تألیفات

مقالات

۲۱ مقاله ISI در مجات معتبر خارجی

در مقاله A Cladid- Dominated Early Mississpian Crinoid

تعداد ۱۸ فسیل کرینوئیدهای )خارداران( شمال کرمان برای اولین بار شناسایی و نا مهای ایرانی برای آنها انتخاب و در مجله Jornal of palentology در آمریکا به چاپ رسید. نمونه فسی لها در موزه دیرینه شناسی مؤسسه آموزش عالی کرمان نگهداری م یشود.

۴۰ مقاله( ISC ) تماماً در مجات داخلی معتبر زمین شناسی درخصوص چینه شناسی و دیرینه شناسی شمال کرمان

۶۰ مقاله در همایش های داخلی و خارجی تماماً از سنگواره های شمال کرمان

مسئولیت های قبلی

معاون مالی و اداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

مدیر کل پژوهش و ارتباط با صنعت

رئیس دوره شبانه دانشکده علوم

معاون مجتمع دانشگاهی (علوم و ادبیات)

رئیس بخش زمین شناسی دانشگاه

رئیس بسیج اساتید دانشگاه، عضو کمیته فرهنگی دانشگاه، عضو کمیته مواردخاص دانشجویی استان، نماینده اتحادیه دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی غیردولتی منطقه ۸

۶۰ مقاله در همایش های داخلی و خارجی تماماً از سنگواره های شمال کرمان معاون مالی و اداری آموزش و پرورش استان کرمان

معاون جهاد دانشگاهی دانشگاه، مؤسس و رئیس نهضت سوادآموزی دانشگاه

نماینده مقام وزارت در هیأت امناء مؤسسه آموزش عالی نور هدایت شهرکرد از سال ۱۳۹۵ تا کنون

طرح های تحقیقاتی

اجرای ۸ طرح تحقیقاتی از شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان، سازمان مسکن و شهرسازی، سازمان هال احمرکرمان، شرکت معدن آهن گل گهرسیرجان وجهاد دانشگاهی

رساله های دانشجویی

استاد راهنمای ۸ رساله دکترای زمین شناسی (چینه و فسیل)و بیش از ۱۱۰ پایان نامه کارشناسی ارشد

لوح های تقدیر

ارشاد اسلامی برگزیده کتاب زلزله ها و زلزله خیزی کرمان ۱۳۷۸

انجمن زمین شناسی ایران برگزیده کتاب دیرینه شناسی ۱۳۸۰

ارشاد اسلامی کتاب دیرینه شناسی ۱۳۸۱

جهاد دانشگاهی کرمان پژوهشگر نمونه ۱۳۸۲

دانشگاه شهید باهنر کرمان کتاب دیرینه شناسی ۱۳۸۲ سیویلیکا (Civilica )اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی ۱۳۹۳

لوح تقدیر از فرمانده بسیج دانشجویی کرمان ۱۳۹۶