اخبار واطلاعیه های گروه روانشناسی

    موسسه آموزش عالی کرمان پذیرش دانشجو بدون کنکور   گروه تحصیلی کد رشته محل عنوان رشته شهریه ثابت(تومان) علوم ریاضی و فنی 17974 مهندسی برق 641300 علوم ریاضی و فنی 17975 مهندسی عمران 641300 علوم ریاضی و فنی 17976 مهندسی کامپیوتر 641300 علوم ریاضی و فنی 17977 مهندسی معماری 641300 علوم ریاضی و...

بیستر بخوانید