اخبار واطلاعیه های گروه کشاورزی

پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد بدون کنکور (سوابق تحصیلی) موسسه آموزش عالی کرمان (کیمیا) سال تحصیلی 1399 ثبت نام در سایت www.sanjesh.org کد رشته رشته 13371 آموزش زبان انگلیسی 13472 مترجمی زبان انگلیسی 14717 حسابداری 16420 مدیریت کسب و کار - مالی 24317 مهندسی اقتصاد کشاورزی...

بیستر بخوانید