اخبار و اطلاعیه های امور مالی

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند به دلیل اشکال فنی پیش آمده در سایت و تقاضای تعدادی از دانشجویان انتخاب واحد تا پایان روز دوشنبه دوم مهرماه تمدید...

بیستر بخوانید

به دانشجویان خوش حسابی که شهریه ثابت و متغیر خود را یکجا در زمان انتخاب واحد پرداخت نمایند تخفیف شهریه داده خواهد شد: دانشجویان کارشناسی ارشد : یکصد و ده هزار...

بیستر بخوانید