اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان و مدرسین عزیز میرساند به دلیل تغییر سامانه آموزش نحوه ورود دانشجویان به سامانه به شرح زیر میباشد: 1_ انتخاب لینک سامانه جدید 2_ انتخاب دانشجو نام کاربری شماره...

بیستر بخوانید