دسته‌بندی نشده

ثبت نام و انتخاب واحد ( براساس زمانبندی رشته ها ) : 1398/06/16   لغایت  1398/06/20 شروع کلاسها : شنبه 1398/06/23 حذف و اضافه : 1398/06/27  لغایت 1398/06/30 انتخاب واحد با تاخیر با اخذ جریمه :1398/06/30 ...

بیستر بخوانید